นักศึกษาหูหนวก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างผลงาน 11 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 จัดโดย สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับรางวัลการประกวดจัดทำสื่อวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยว Local Food Local Fresh Local Experiences @trang
อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ม.สวนดุสิต รับเกียรติบัตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยายประจำปี 2563 ในงาน Thailand Research Expo 2020