อธิการบดี สวนดุสิต…แนะแนวทางก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 10 ข้อ ควรปฏิบัติการเป็น “ผู้นำแบบมืออาชีพ”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มสด. จัดกิจกรรม จิบกาแฟฟังเรื่องเล่า "เครื่องเคียง"
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ SDU QA