ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 89 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน2563
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มสด. จัดกิจกรรม จิบกาแฟฟังเรื่องเล่า "เครื่องเคียง"