เค้กชอคโกแลตหน้านิ่มแช่แข็ง โดยคุณบดินทร์ เจริญพงศ์ บริษัท ฟู้ด โคเวอรี่ จำกัด  ได้รับรางวัล Popular Vote โดยมี   ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัย   สวนดุสิต ภายใต้การสนับสนุนของ Innovative house และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน Innovative house awards 2020 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการประกวดกระทง ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563
อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มสด. รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดการแต่งนิทานและวาดภาพประกอบ จากมูลนิธิพูนพลัง