สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติ “วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น”: Japanese Chopsticks Culture Workshop
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2563 ในโจทย์ “Inspiration จากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563