สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดอบรม “Ballet for kids” รอบ Winter Season สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป อบรมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 11 มีนาคม 2564 (รวม 12 ชั่วโมง) ค่าอบรม 3,100 บาท/คน . ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าใจศิลปะการแสดงตะวันตก สามารถสมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox หรือโทร. 022445260-2 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการจัดซื้ออุปกรณ์และระบบ เครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน