คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_buy_machanic_tools_43items.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประตูรั้วสแตนเลสและประตูตาข่ายเซอร์ริ่ง อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดอบรม “Ballet for kids” รอบ Winter Season สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป อบรมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 11 มีนาคม 2564 (รวม 12 ชั่วโมง)