คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_stanless_gate_B4.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลและตู้ MDF อาคารจันทร์เจริญ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง