ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมด้วย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ  ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการครัวสวนดุสิต ผศ.ราตรี เมฆวิลัย สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  รับมอบวิปปิ้งครีมจาก บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ณ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

  

ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับเกียรติบัตรจากการสร้างชื่อเสียง ผ่านสื่อออนไลน์ (TikTok)
กองกฎหมาย ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(15)/2563