มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
สมัครเรียน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำพนักงาน ครัวสวนดุสิต บริเวณใต้ อาคารพจมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลาน ร่วมกิจกรรมในโครงการ ‘Kids Camp’ สำหรับน้องๆ หนูๆ เรามีกิจกรรมตามช่วงอายุ และความสนใจของผู้ปกครอง เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ และช่วยพัฒนาของน้องๆอย่างเหมาะสม