ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พิชิตโทอิค 1” และ “พิชิตโทอิค 2” (รุ่นที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และปูกระเบื้องห้องน้ำบริเวณด้านหลังที่พัก ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง