อาจารย์โรงเรียนการเรือน ม.สวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ ช่อง 3
รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 (Person Of The Year 2021) สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย