มาตรการป้องกันและควบคุม โควิด-19
8 วิธีเลี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เมื่อออกนอกบ้าน