นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์งานเสวนาโครงการ “สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการแพทย์ สู่สังคมสุขภาวะ” จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการ คุณธรรม และจริยธรรมรัฐสภา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 
 
ขอแสดงความยินดี กับจิราวัฒน์ เกิดทองคำ​ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน THANNAM POOMSAE ONLINE TOURNAMENT 2021
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มสด. รับรางวัล Person of the year 2021 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2564