คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_repair_toilet_B12.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระบบอิงค์เจ็ทฐานน้ำ(Water base) ๔ สี แบบป้อนแผ่น พร้อมระบบจัดการ งานพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ COLINS ENGLISH FOR EXAMS SKILLS FOR THE TOEIC TEST โดยวิธีเฉพาะเจาะจง