คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/quarter/victor_quarter_two.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระบบอิงค์เจ็ทฐานน้ำ(Water base) ๔ สี แบบป้อนแผ่น พร้อมระบบจัดการ งานพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔