ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5/2564)
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ มคอ.3 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ 
ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 3) ประจำปี 2560 – 2561 รายงานตัว และสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564