คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_buy_air_B2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบเสียบการ์ด อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นห้องอาคารอาคารปฏิบัติการธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง