มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM meeting โดยในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและแนะนำรายวิชาฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
การประชุมติดตามการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564