ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0937924639

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อเครื่องควบคุมรวม พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมลำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโดย คณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)