มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ น้องๆ สามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ

ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/admission-criteria.html

รับสมัครวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับงานประชาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๙ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง