ม.สวนดุสิต ปลื้มเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย" 2 ปีซ้อนติดต่อกัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต "รับโล่เชิดซูเกียรติสถาบันอุดมศึกษา"