มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับใบประกาศนียบัตรจากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน"
ขอแสดงความยินดี กับ นายศรุต เจริญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลพระราชทาน "รางวัลพระราชทานนักศึกษาดีเด่น"