ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)
ม.สวนดุสิต ปลื้มเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย" 2 ปีซ้อนติดต่อกัน