คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_setup_alarm_B2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์เวริร์คสเตชั่น จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวบันไดสแตนเลสสำหรับเด็ก อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง