ขอแสดงความยินดี กับจิราวัฒน์ เกิดทองคำ​ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย สายดำ รุ่น 18-30ปี ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม และโล่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน THANNAM POOMSAE ONLINE TOURNAMENT 2021 จัดโดย รัชกฤต สาโรจน์ (อ.มิ้ง Organize Thannam) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์งานเสวนาโครงการ “สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 2”