โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
 
*ระดับชั้นบ้านหนูน้อย (อายุระหว่าง 1 ปี 3 เดือน – 1 ปี 11 เดือน)
*ระดับชั้นบ้านสาธิต (อายุระหว่าง 2 ปี – 2 ปี 11 เดือน)
*ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุระหว่าง 3 ปี – 4 ปี)
*ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุระหว่าง 5 ปี 6 เดือน – 6 ปี 6 เดือน)
 
โดยนับอายุเกิดถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่
Line official : @laorutis
ดูรายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่