มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่

https://tcas.dusit.ac.th/blog/view/143.html

https://tcas.dusit.ac.th/blog/view/144.html เปิดรับเพิ่มเติม

สนใจสมัครได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th เลือกเมนู สมัครเรียน
สอบถามเพิ่มเติม inbox FB Suan Dusit University หรือ ติดต่อ Suan Dusit Service Center โทร. 022445555

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระบu TCAS รอบที่ 1 Portfolio