ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2565 (คลิก)