กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2560 – 2561 (รอบ 2) (คลิก)