17 พฤษภาคม 2565

88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ให้โอกาสการศึกษา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพราะการให้ที่ไม่สิ้นสุด คือการให้โอกาสทางการศึกษา
และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา
ให้โอกาสทางการศึกษา โดยร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ทุน)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 131-085162-9
(เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค)

ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคและส่งรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล/เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์)
เพื่อขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://lin.ee/yII6mtJ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองประชาสัมพันธ์ โทร 0 2244 5555 , 0 2244 5100-5 , 09 9624 5556