ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ ๔) ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒