มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) สำหรับบุคลากรและนักศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 33 คน