ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.-สำนักงาน ก.พ.