ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงอธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในโอกาสที่วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจะจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

no images were found