มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา หัวหิน พร้อมทั้งประชุมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์การศึกษา หัวหิน และรับฟังข้อเสนอแนะ  ในประเด็นต่าง ๆ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน  2565 อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน