อบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 วิทยากร ข้อควรรู้ก่อนเปิดธุรกิจร้านกาแฟ วิทยากร โดย ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ หลักการสกัดช็อตกาแฟ ฝึกปฏิบัติการชงกาแฟ วิทยากร โดย คุณชนกชนม์ แสงจันทร์ และคุณวนิดา ฤทธิมา จาก ดุสิตเสิร์ฟ Baker and Coffee ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรรู้ก่อนเปิดธุรกิจร้านกาแฟ หลักการสกัดช็อตกาแฟ ได้ลงมือฝึกปฏิบัติการชงกาแฟแบบมืออาชีพ กาแฟร้อน-เย็น ชาและเมนูอื่น ๆ และได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อไป สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook dusittrang , Line @dusittrang, http://trang.dusit.ac.th