ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ขอความร่วมมือนักศึกษา กรอกข้อมูลที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
คลิก https://forms.gle/X7MT177giBBjbYnJ7
ยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2565