กำหนดการพิธีพระพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2562 (คลิก)

  *ตรวจสอบกำหนดการเฉพาะบุคคล ซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่/รับจริง ได้ที่นี่ https://www.dusit.ac.th/ceremony/ 

การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต