แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (คลิก)