รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานนิทรรศการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” โดยภายในบูธประกอบไปด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน 7 ผลงาน ในธีม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)” ได้แก่ (1) สารดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งจากวัสดุชีวภาพเหลือใช้ทางการเกษตร (2) นาโนเซลลูโลสอิมัลชันยืดอายุผักผลไม้และต้านจุลินทรีย์ที่สามารถบริโภคได้ จากวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (3) การใช้เจลวุ้นผลสำรองทดแทนไขมันในเค้กไข่ (4) นวัตกรรมอาหารสุขภาพจากผักใบเขียวของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (5) มหัศจรรย์มะม่วงไทยสู่ความงามของผมและผิว (6) ไมโครอิมัลชันเซรั่มชะลอวัยจากใบละมุดอินทรีย์ และ (7) นวัตกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากเซลล์ว่านเพชรหึง (ไฟโตไทเกอร์เซลล์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ