ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากหลายส่วนงาน อาทิเช่น จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี