ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ศูนย์สิ่งแวดล้อม และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เป่า จิน จง  จำกัด ในการเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน และ Co-working spaceในการถ่ายทำละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย ทีมงานและนักแสดงมากฝีมือ ที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 สิงหาคม 2565