กระเป๋าเงินหาย  

  RSS

(@_-88)
Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 3
05/09/2019 3:16 pm  

กระเป๋าเงินหาย บริเวณ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 จะขอดูกล้องวงจรปิดได้ที่ไหนคะ


Quote
(@_-67)
Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 5
05/09/2019 3:20 pm  

กรณีต้องการดูกล้องวจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อที่สำนักวิทยบริการ อาคาร 11 ชั้น 2 ครับ


ReplyQuote
Share: