ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจอุปสงค์ของการให้บริการกระจายเสียงประเมินต้นทุนและจัดทำโมเดลการลงทุนโครงการข่ายและการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก-สำนักงาน กสทช.

กิจกรรมสวนดุสิต

กองพัฒนานักศึกษา ม.สวนดุสิต จัดโครงการสวนดุสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “สวนดุสิตชวนพี่น้องร้องเพลงเพื่อแม่” รอบชิงชนะเลิศ

บริการและข้อมูลอื่นๆ