กองพัฒนานักศึกษา ม.สวนดุสิต จัดโครงการสวนดุสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “สวนดุสิตชวนพี่น้องร้องเพลงเพื่อแม่” รอบชิงชนะเลิศ

กองพัฒนานักศึกษา ม.สวนดุสิต จัดโครงการสวนดุสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “สวนดุสิตชวนพี่น้องร้องเพลงเพื่อแม่” รอบชิงชนะเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มสด. ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มสด. ประจำปีงบประมาณ 2565