สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน
ก่อนที่โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนแห่งนี้จะเกิดขึ้น เคยมีผู้กล่าวถึงการเปิดสอนของโรงเรียนประเภทนี้หลายครั้งแต่ยังไม่มีใครคิดอ่านจัดการให้มีโรงเรียนประเภทนี้เกิดขึ้นได้เลยจนกระทั่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ(ระหว่าง พ.ศ.2458-2469 และระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2476) ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับฝึกหัดสตรีให้เป็นแม่เรือนที่ดีจึงได้ดำริโครงการขึ้น ต่อมาเมื่อพระสารสาสน์ประพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2477 – 2478) และได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน จึงได้ดำเนินการตามความมุ่งหมายเดิม คือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนขึ้น โดยพระสารสาสน์ประพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดและแต่งตั้งให้คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ (ม.ล.จิตรจุล กุญชร) ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในช่วงแรกเริ่มในปีเดียวกัน