ตรามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตรามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องตราของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มีลักษณะ 2 แบบ คือ

          1.เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอกใช้สีทอง ด้านบนมีข้อความเป็นภาษาไทย ว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” สีขาว ส่วนด้านล่างมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “SUAN DUSIT UNIVERSITY” สีขาว ใช้รูปแบบอักษร SP Suan Dusit คั่นด้วยดอกเฟื่องฟ้าและดอกขจร ในวงรีด้านในใช้สีฟ้าน้ำทะเลเป็นพื้น มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นพยัญชนะภาษาไทย อักษรย่อ “มสด” สีขาว อยู่ตรงกลาง

          2.เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอกใช้สีทอง ด้านบนมีข้อความเป็นภาษาไทย ว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” สีขาว ส่วนด้านล่างมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “SUAN DUSIT UNIVERSITY” สีขาว ใช้รูปแบบอักษร SP Suan Dusit คั่นด้วยดอกเฟื่องฟ้าและดอกขจร ในวงรีด้านในใช้สีฟ้าน้ำทะเลเป็นพื้น มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นพยัญชนะภาษาไทย อักษรย่อ “SDU” สีขาว อยู่ตรงกลาง

ความหมายตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

           เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอกใช้สีทอง หมายถึง ความรุ่งเรือง ด้านบนมีข้อความว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่วนด้านล่างมีข้อความว่า “SUAN DUSIT UNIVERSITY” ใช้แบบรูปแบบอักษร SP Suan Dusit แทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัย คั่นด้วยดอกเฟื่องฟ้าและดอกขจรเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงถึง การเฟื่องฟูของศิลปวิทยาการอันโดดเด่นขจรไกล ส่วนเครื่องหมาย “มสด” และ “SDU” ที่มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน หมายถึง ความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน และสีฟ้าน้ำทะเลในวงรีด้านใน เป็น สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สีฟ้าน้ำทะเล

          เป็นสีประจำของมหาวิทยาลัย “สวนดุสิต” ตั้งแต่เป็นโรงเรียนการเรือนพระนคร วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากอาจารย์คุณหญิงกระจ่างศรี  รักตะกนิษฐ ผู้บริหาร พ.ศ.2489 –พ.ศ.2518 ท่านชอบสีฟ้าน้ำทะเล จึงให้ใช้สีดังกล่าว เป็นสีประจำสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

  • ดอกเฟื่องฟ้า
  • ดอกขจร