ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากครุยเดิม โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ได้ออกแบบให้ใช้ครุยรูปแบบตะวันตก ความแตกต่างจากชุดครุยเดิมคือ “สี” โดยท่านอธิการบดี (รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ได้เลือก “สีน้ำตาลทอง” ซึ่งมีความหมายว่า สีของแผ่นดิน เปรียบดัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ผลิตบัณฑิตเพื่อทำงานให้แผ่นดิน

          ครุยทำด้วยผ้าสีน้ำตาลทองเย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกและติดซิปให้ริมผ้าสองชิ้นประสานกันตลอดทั้งลำตัว มีแถบผ้าสีทองหน้ากว้าง 8 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง  มีผ้าคล้องคอด้านนอกทำด้วยผ้าสีฟ้าและด้านในทำด้วยผ้าสีทอง ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยผ้าสีทองขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร และด้านในขลิบด้วยผ้าสีของสาขาวิชา อีกริมหนึ่งกว้าง 9 เซนติเมตร ประดับตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่แถบซ้ายระดับอก และมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่แถบด้านขวาระดับอก

แขนเสื้อครุยจะแตกต่างกันตามวิทยฐานะ ดังนี้

          ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นแขนพวงยาวตกข้อศอกตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบผ้าสีทองกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 44.5 เซนติเมตร จำนวนสามแถบติดเรียงกันระยะห่าง 3 เซนติเมตร

          ระดับมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตกต่างกันที่แขนเสื้อของครุยเป็นแขนปล่อย ความยาวถึงข้อมือ มีแถบผ้าสีทองตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้างจำนวนสองแถบ

          ระดับบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตกต่างกันที่แขนของครุยเป็นแขนปล่อยความยาวถึงข้อมือ มีแถบผ้าสีทองตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้างจำนวนหนึ่งแถบ

“ครุย” งามสง่า : คงคุณค่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต