เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำร้อง : ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ
ทำนอง : ผศ.เสวี เย็นเปี่ยม , พิเชฎฐ ศุขแพทย์
เรียบเรียงดนตรี : พิเชฏฐ ศุขแพทย์
บันทึกเสียง : แฮปปี้สตูดิโอ
ขับร้องโดย : เสริมเวช ช่วงยรรยง , น้องผึ้ง บึงสามพัน และศิลปินรับเชิญ

สวนดุสิตดั่งดุสิตแดนสวรรค์
สถาบันการศึกษายุคฟ้าใหม่
นามระบือลือเกียรติก้องผ่องอำไพ
มุ่งให้ไกลไปให้ต่างทางสากล

เหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่มีความสุข
นิราศทุกข์สามัคคีมีกุศล
สร้างความดีมีความเด่นเป็นมงคล
ปลื้มกมลมโนธรรมนำชีวี

ถึงคราวเรียน เราก็เรียน อย่างตั้งจิต
ทุ่มชีวิตมุ่งก้าวล้ำนำวิถี
ถึงคราเล่นเราสนุกทุกนาที
ณ ถิ่นนี้ถิ่นดุสิตติดตรึงใจ

** เมื่อคราวจากเราจากไปใจยังรัก
ถิ่นพำนักรักดุสิตพิสมัย
เลือดชาวฟ้าถิ่นเฟื่องฟ้าขจรไกล
แม้นตัวไปใจรักมั่นนิรันดร
สร้อย * (สวนดุสิต เลือดชาวฟ้า สวนดุสิต ถิ่นเฟื่องฟ้า สวนดุสิต ขจรไกล สวนดุสิต ใจรักมั่นนิรันดร) (*,**,**)

เพลงสวนดุสิต

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
เรียบเรียง : ประทีป สิริอิสระนันท์

ด้วยฟ้า คือสีของฉัน
ด้วยฝน หล่นลงตัวฉัน
ด้วยดิน ที่อุดมนั้น
ทำให้ฉัน เติบโต

ด้วยรัก จากเธอนั้นคล้าย
ดั่งรั้ว ที่กั้นภัยร้าย
เพราะเธอ ช่างมีความหมาย
ให้ดอกไม้ เติบโต

**เปรียบเธอดั่งสวน ดอกไม้
และฉันเป็นดั่งเช่น ดอกไม้
งดงามดั่งฝันใฝ่
ต่อเติมความงามให้โลกทั้งใบ

เติบโตจนมี เกสร
จะไม่ลืมที่เธอ พร่ำสอน
งดงามและยิ่งใหญ่
ได้เติบโตมาด้วยความปลื้มใจ
ในสวนดุสิต

(ซ้ำ **)
ในสวนดุสิต ในสวนดุสิต

เพลงดุสิตรำลึก

คำร้อง : ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน

ดุสิตสวนฝึกครูดูสิเด่น
ดังเป็นสวนสราญย่านสวรรค์
ลือเลื่องเมืองฟ้าขจรอมรทุกคืนและวัน

ดุสิตงามอนันต์สรรครูดี

ดุสิตสวนแห่งครูชูดุสิต
จ่อจิตพร้อมศรัทธาเพื่อราศี
ดุสิตนำวิทยาแต่งเติมเสริมพานารี
เลิศด้วยคุณความดีดั่งที่ปอง

ผองเราเหล่าศิษย์จิตจำนงดำรงมั่น
ผูกพันสายใยให้ครอง
พร้อมกับอบกลิ่นดอกขจรซ้อนทรวงร่อง
ประคองเมืองฟ้าขวัญใจ

ดุสิตสวนฝึกครูคู่เหล่าศิษย์
จ่อจิตรักชีพครูคู่เมืองไทย
ดุสิตงามน้ำทะเลทอดเทสัมพันธ์ฤทัย
ดุสิตเต็มดวงใจเราไม่คลาย